Google maps
GoogleMaps
Karta cmentarza
Katowice Dab
Ulica Bracka
Katowice , Polska

sektor 1
Mimo naszych należytych starań, rzetelności i dbałości o detale nie gwarantujemy, iż zamieszczone przez redakcję memori.pl na portalu informacje są wolne od błędów. Powyższy plan ma charakter pomocniczy, a wskazywane miejsca pochówków mogą znajdować się w innych lokalizacjach.