Google maps
GoogleMaps
Karta cmentarza
Cmentarz komunalny Kosakowo (dawniej Pierwoszyno)

Gdynia, Polska

sektor sektor nieznany
kwatera numer 49
Mimo naszych należytych starań, rzetelności i dbałości o detale nie gwarantujemy, iż zamieszczone przez redakcję memori.pl na portalu informacje są wolne od błędów. Powyższy plan ma charakter pomocniczy, a wskazywane miejsca pochówków mogą znajdować się w innych lokalizacjach.